Patrira, B., A. . Dian Yusandika, and H. . Wulandary. “Pengaruh Penerapan Strategi Genius Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas X IPA SMA”. U-Teach: Journal Education of Young Physics Teacher, vol. 1, no. 2, Feb. 2021, pp. 57-65, doi:10.30599/uteach.v1i2.30.